Artist and Friends

In de nieuwe Artist & Friends Series 2021 presenteert Galerie Waterbolk in de eerste week van de maand een expositie van een opmerkelijk kunstenaar die een bijzondere band heeft met Utrecht. De kunstenaar nodigt collega-kunstenaars uit om samen te exposeren en een betekenisvolle verbinding tot stand te brengen tussen de verschillende werken.

Su Tomesen, Medellín, Colombia, 2013

Private City

De spits van de nieuwe Artist & Friends Series 2021 zou in maart worden afgebeten door Su Tomesen & Friends met de groepstentoonstelling Private City. Tomesen (NL) woonde van 1988 tot 2004 in Utrecht. In die periode is de kiem gelegd voor haar internationale kunstenaarspraktijk. Heden woonachtig in Amsterdam - met Yogjakarta als tweede basis - is de rest van de wereld Tomesens derde thuis.


Su Tomesen, Lada Hršak, Neil Fortune en Ronald Nijhof tonen in Private City werken die improvisatievermogen, spontaniteit en de onuitputtelijke potentie van alledaagse materialen vieren.


Door de voortdurende maatregelen m.b.t. COVID-19 wordt deze groepsshow verschoven naar 2 t/m 6 juni. Als aankondiging van Private City heeft Tomesen van 1 t/m 7 maart solo geëxposeerd in de etalage van Galerie Waterbolk.


Meer over de kunstenaars:

www.sutomesen.nl

www.ladahrsak.com

www.neilfortune.com

www.ronaldnijhof.nl