Marja Meijering

1 - 6 februari 2022


Marja Meijering

1 - 6 februari 2022

Wat ik wil, of zoek, is dat ik met het materiaal, kleur of vorm iets uitdruk wat op verschillende manieren een beroep doet op de kijker en tegelijkertijd mijn eigen binnenkant gestalte geeft. Om in alle vrijheid een relatie te leggen tussen wat mij bezighoudt en de wereld om mij heen.

Zo maak ik vanaf november 2020, onafgebroken en heel direct reagerend, op muziek kleine tekeningen. Dit leverde een wandvolle serie van tekeningen op en het gaat onverminderd door. Het is een behoefte, fascinatie en bijna obsessief onderzoeken wat de muziek en het materiaal tegelijkertijd met mij doet en waar ik richting aan probeer te geven.

Url: marjameijering.info

Instagram

Facebook